23 abril 2016

L'Armada espanyola revisa a fons el programa S-80

Malgrat tots els problemes sorgits en el disseny i producció dels submarins S-80, el programa tira endavant amb un sobrecost de 1.200 milions d'euros.
L'Armada espanyola i el Ministeri de Defensa -juntament amb Navantia, l'empresa constructora- han decidit fer una auditoria de tot el procés de producció dels submarins S-80 després que el primer dels prototips presentés greus problemes de flotabilitat. S'enfonsava per culpa de les 100 tones extres de pes que no figuraven en el disseny inicial. S'ha hagut d'allargar el casc set metres més per repartir millor el pes i rectificar l'error de disseny.

Navantia va haver de contractar una empresa americana especialista en el disseny de submarins perquè analitzés què passava i com es podia solucionar. L'auditoria va costar 200 milions d'euros i va provocar un retard considerable en el lliurament del primer submarí, rebatejat com a S-81 plus.  

A això cal afegir-hi els problemes amb els motors de Propulsió Independent d'Aire (AIP), fabricats per Abengoa, que, a banda de les dificultats per acoblar-los al casc, es van cremar durant la fase de proves. Abengoa va ser rellevada per Técnicas Reunidas, endarrerint encara més el procés de producció.   

És per això que, a partir d'ara, es vol analitzar detalladament tot el procés de producció per evitar repetir errors. L'objectiu és determinar l'estàndard de qualitat necessari per continuar amb la producció.  

El programa S-80 ha generat moltes crítiques internes a l'Armada espanyola, principalment perquè l'incompliment dels terminis de lliurament dels S-80 ha obligat a allargar la vida dels caducs submarins de la classe S-70 que estava previst retirar. A l'Armada veuen amb preocupació que els S-70 puguin aguantar encara cinc anys més.

Més informació:

Modernització dels submarins S-70
http://www.ceec.cat/catala/articles/modernitzacio-dels-submarins-s-70/

No hay comentarios:

Publicar un comentario